a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2610.226.533

Image Alt

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

infonet

Με λίγα λόγια

Πολλές φορές επιλέγουμε να ασχοληθούμε επαγγελματικά με κάτι που μας αρέσει στην προσωπική μας ζωή, χωρίς όμως να γνωρίζουμε στην πραγματικότητα ποια είναι η φύση της εργασίας αυτής και ποιες οι απαιτήσεις της.
99

Ακρίβεια

προσδιορισμού , σχετικά με προσωπικότητα – ικανότητες – δεξιότητες – κλίσεις – ενδιαφέροντα κ.α.

100

Εξειδικευμένη ομάδα

εκπαιδευμένων συμβούλων εκπαιδευτικών και ψυχολόγων αναλαμβάνουν να εξηγήσουν στους ενδιαφερόμενους την ανάλυση η οποία προκύπτει από το τεστ.

100

«γνώθι σαυτόν»

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες που μας διακρίνουν – έμφυτες και επίκτητες – διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή.

Ψυχομετρικά τεστ:

 

Για μαθητές δημοτικού

Επαγγελματικός προσανατολισμός για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές

Αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.
Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους που επιθυμούν να γνωρίσουν τις πραγματικές τους ικανότητες, κλίσεις και εναλλακτικά επαγγέλματα που τους ταιριάζουν. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου. Ευνόητο είναι ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, το τεστ προτείνει συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εξεταζόμενου, καθώς και το βαθμό στον οποίο το καθένα από αυτά ταυτίζεται με τους επιμέρους παράγοντες της προσωπικότητας (πρωτογενείς και δευτερογενείς).

Για επαναπροσδιορισμό καριέρας και προσωπική εξέλιξη ενηλίκων

Η συστοιχία αυτή απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να βελτιώσουν την προσωπικότητά τους, να ανακαλύψουν επιπλέον δυνατότητες που ενδεχομένως έχουν, αλλά δεν το γνωρίζουν, καθώς και να διαπιστώσουν τον βαθμό συμβατότητας με τους οικείους τους (σύντροφοι, φίλοι, παιδία, κ.λπ.).
Επίσης, απευθύνεται σε άνεργους που αναζητούν εναλλακτικά εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να επαναπροσανατολίσουν την καριέρα τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα γενικότερα.

 

Αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού για εταιρείες, οργανισμούς και συμβούλους HR

Σε μια εποχή όπου ο χάρτης των επαγγελμάτων αναπροσαρμόζεται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται στην αγορά εργασίας επιβάλλοντας τον κατακερματισμό της γνώσης και αυξάνοντας τις απαιτήσεις για εξειδίκευση, συνειδητοποιείται η ανάγκη για ορθολογική στελέχωση των επιχειρήσεων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με ικανό και άρτια καταρτισμένο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Η έννοια της επιλογής προσωπικού αφορά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τις διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς, πριν καταλήξουν στην πρόσληψη υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, μέσα από μια σειρά διαδικασιών, οι ενδιαφερόμενοι φορείς συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους υποψηφίους για την κάλυψη μιας εργασιακής θέσης, και με βάση αυτές γίνεται η επιλογή του ατόμου που θεωρείται το πλέον κατάλληλο.

 

Όλοι οι τομείς ελέγχονται με τα Άριστον τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τα οποία είναι σταθμισμένα στην ελληνική πραγματικότητα και ο συντελεστής αξιοπιστίας τους αγγίζει το 99%.

User Registration

You don't have permission to register

Reset Password